Ukázková reference číslo dva

České dráhy a.s.

Česká Třebová - výměna oken velínu

rok 2016